Xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm ALAC và Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình

Xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm ALAC và Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình

Ngày 17/11/2016, đại diện của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Việt Nam  và Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) đã có buổi làm việc với đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình.

 

Mục đích của buổi làm việc là để trao đổi về việc hợp tác giữa hai trung tâm để tiến hành thực hiện dự án “Tăng cường tiếng nói của người dân và và sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng thông qua Trung tâm ALAC tại Việt Nam”.

 

Dự án nhằm giúp người dân và các tổ chức xã hội nhận thức được quyền và nghĩa vụ của họ trong việc khiếu nại, tố cáo và chủ động tham gia đấu tranh chống tham nhũng; đặc biệt là đóng góp vào việc triển khai một cách minh bạch các chính sách, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

 

Dự kiến, dự án sẽ được thực hiện tại Hà Nội và tỉnh Thái Bình từ tháng 12/2016 đến hết 31/12/2018, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua Chương trình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.