Trung tâm ALAC tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn lưu động tại cơ sở

Trung tâm ALAC tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn lưu động tại cơ sở

Từ ngày 20/12/2016 đến ngày 22/12/2016, Trung tâm ALAC đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện được 03 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBDGPL) và thực hiện tư vấn lưu động cho người dân tại xã Vũ Chính và phường Hoàng Diệu – T. p Thái Bình, xã Thụy Trường – Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tại các buổi TTPBDGPL, báo cáo viên Bùi Văn Phòng – nguyên Giảng viên Học viện Nguyễn Ái Quốc, Chánh thanh tra Sở và báo cáo viên Nguyễn Thị Thủy – Phó Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã trình bày khái quát những nội dung cơ bản và quan trọng về Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng đồng thời lấy những ví dụ kinh nghiệm thực tế trong công việc  để phân tích, lấy ví dụ… cho người dân tham gia hiểu được mức độ và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, buổi TTPBDGPL tại xã Thụy Trường – huyện Thái Thụy còn được phát qua hệ thống truyền thanh của xã phục vụ bà còn bận công việc không tham gia được hoặc những bà con còn đang bận với công việc đồng áng cũng có thể nghe và biết được các các kiến thức pháp luật báo cáo viên truyền tải không chỉ cho các cán bộ và người dân tham gia trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã mà

Ngoài ra, các cán bộ, luật sư và tư vấn viên của hai Trung tâm đã thực hiện việc tư vấn tại chỗ cho người dân của ba xã, phường. Kết quả cụ thể như sau:

  • Tại xã Thụy Trường, tư vấn 12 vụ việc trong đó có 07 vụ liên quan đến phí và lệ phí đất đai và 05 vụ liên quan đến bồi thường, thu hồi đất đai.
  • Tại phường Hoàng Diệu, đã có 15 trường hợp được giải đáp những vướng mắc, trong đó có 11 trường hợp liên quan đến đất đai và 04 trường hợp liên quan đến bồi thường xây dựng.
  • Tại xã Vũ Chính, tư vấn trực tiếp cho 10 trường hợp, trong đó có 8 trường hợp liên quan đến đất đai và 02 trường hợp liên quan đến thủ tục đầu tư.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai thực hiện dự án “Tăng cường tiếng nói của người dân và sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng thông qua Trung tâm ALAC tại Việt Nam” với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua Chương trình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.