Tin hoạt động

20 March, 2017

Trung tâm ALAC tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn lưu động tại cơ sở

Từ ngày 20/12/2016 đến ngày 22/12/2016, Trung tâm ALAC đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người […]
20 March, 2017

Khảo sát: Dấu hiệu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thái Bình

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) đã tiến hành khảo […]
20 March, 2017

Xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm ALAC và Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình

Ngày 17/11/2016, đại diện của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế […]
26 October, 2016

Người dân và thiếu niên tại Yên Phong, Bắc Ninh tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 23 tháng 5 năm 2015, người dân tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là phụ nữ và thiếu niên, đã sôi nổi […]
26 October, 2016

Trực tiếp trao đổi với luật sư, người dân nông thôn có thêm kiến thức pháp luật và hiểu biết về phòng, chống tham nhũng

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, Trung tâm tư vấn pháp luật và vận động chính sách (ALAC) đã tổ chức chương trình tư vấn pháp […]