Quy trình trợ giúp pháp lý

ALAC tiếp nhận yêu cầu, đề nghị của khách hàng

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị của khách hàng, ALAC sẽ tiến hành sàng lọc, giải quyết yêu cầu, đề nghị đó theo quy trình sau:


Hồ sơ khách hàng gửi đến được coi như một vụ việc đã được ALAC tiếp nhận sau khi trải qua quá trình sàng lọc ban đầu
Đối tượng ALAC trợ giúp
Các quy tắc áp dụng trong mối quan hệ giữa ALAC và khách hàng

  1. Giữ bí mật thông tin khách hàng, trừ các thông tin đã được công khai trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các được hai bên đồng ý cung cấp cho bên thứ ba hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Luật sư, tư vấn viên và cán bộ của ALAC không được nhân danh ALAC soạn thảo đơn thư, văn bản cho các cá nhân, tổ chức ngoài nhiệm vụ được giao.
  3. Hỗ trợ của ALAC đối với khách hàng có thể bị chấm dứt trong trường hợp:
  • Khách hàng thường lỡ hẹn, liên tục hủy các cuộc gặp mặt hoặc không đến cung cấp, trình bày những thông tin cần thiết để chứng minh vụ việc hay cố tình thông tin sai sự thật;
  • Khách hàng có hành vi hung hãn đối với cán bộ của ALAC;
  • Khách hàng không tuân theo những điều kiện đặt ra trong bản cam kết giữa ALAC và khách hàng khi tiếp nhận vụ việc;
  • Khách hàng có tuyên bố đại diện cho ALAC hoặc sử dụng tên của ALAC khi  không có sự đồng ý của ALAC.
  • Khách hàng tiết lộ vụ việc của mình cho báo chí, truyền thông hoặc bên thứ ba khác trong khi đang được ALAC tư vấn về vụ việc đó nhưng không thông báo trước cho ALAC.