Nhân sự

Ban cố vấn

Đại diện của Hội bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam
Website: hoibaotrotuphap.com
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động.

Đội ngũ cán bộ

TS. Bùi Mạnh Cường
Giám đốc Trung tâm
Ông Bùi Mạnh Cường tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Luật Hình sự tại Đức. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ. Công việc của ông gắn với việc nghiên cứu, xây dựng, thẩm định các dự án luật, pháp lệnh, nghị định..., đặc biệt là trong lĩnh vực hình sự. TS. Bùi Mạnh Cường là phó vụ trưởng – hàm vụ trưởng tại Văn phòng Chính phủ trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam.

T.S Cường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm ALAC từ tháng 01/2017, ông có nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động chung và phụ trách hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách của ALAC.

T.S Cường hiện là hội viên Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam.
Nguyễn Khánh Ngọc
Điều phối viên dự án
Chị Nguyễn Khánh Ngọc tốt nghiệp Cử nhân Luật và Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Vương quốc Anh từ năm 2011. Sau khi về nước, chị bắt đầu đảm nhiệm công tác pháp chế và đối ngoại của Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam từ năm 2011.

Có kinh nghiệm tham gia dự án "Mở rộng cơ hội tiếp cận pháp lý miễn phí cho người nghèo và người thuộc nhóm yếu thế" do Hội Bảo trợ tư pháp thực hiện với sự tài trợ của OXFAM NOVIB Hà Lan, chị đã tham gia xây dựng dự án thành lập trung tâm ALAC thí điểm tại Việt Nam và hiện là Điều phối viên dự án kiêm Tư vấn viên pháp luật của Trung tâm ALAC.

Chị Nguyễn Khánh Ngọc là hội viên Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam.
Nguyễn Thị Loan
Cán bộ hành chính văn phòng
Chị Nguyễn Thị Loan tốt nghiệp cử sư phạm CNTT tại trường Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và cử nhân Luật hành chính tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Chị bắt đầu làm việc tại Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp từ năm 2009; sau đó về công tác tại Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam từ năm 2013. Hiện chị là cán bộ hành chính văn phòng kiêm nhiệm công việc kế toán của Trung tâm ALAC.

Chị Nguyễn Thị Loan là cán bộ của Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam, kiêm nhiệm công việc tại Trung tâm ALAC.