Khảo sát: Dấu hiệu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thái Bình

Khảo sát: Dấu hiệu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thái Bình

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) đã tiến hành khảo sát vấn đề “Dấu hiệu tham nhũng trong quá trình giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vấn đề đất đai tại tỉnh Thái Bình” tại tại 3 xã/phường thuộc tỉnh Thái Bình (phường Hoàng Diệu – T.p Thái Bình, xã Vũ Chính – T.p Thái Bình, xã Thụy Trường – Huyện Thái Thụy).

Nhóm chuyên gia của Trung tâm ALAC đã tiến hành khảo sát 3 nhóm đối tượng chính là cán bộ, công chức xã; cán bộ, thành viên của các tổ chức xã hội và người dân tại 3 xã/phường nhằm làm rõ sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội địa phương trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); đồng thời xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của người dân từ các tổ chức xã hội trong quá trình thực hiện KNTC. Trên cơ sở đó sẽ hình thành cơ sở để đề xuất xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho người dân và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc giải quyết KNTC và PCTN tại địa phương.

Hoạt động này được tiến hành trong trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường tiếng nói của người dân và sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng thông qua Trung tâm ALAC tại Việt Nam” với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua Chương trình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

 

Xem báo cáo đầy đủ tại đây

Xem thêm các sản phẩm khác của ALAC tại đây