Về chúng tôi
Giới thiệu chung về ALAC Việt Nam

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) là sáng kiến của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) nhằm nâng cao năng lực của người dân và các tổ chức xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, ALAC hỗ trợ người dân và các tổ chức xã hội tìm kiếm biện pháp phòng, chống tham nhũng phù hợp; các phương thức truyền tải ý kiến đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Hiện nay, các văn phòng quốc gia của TI đã áp dụng mô hình ALAC tại hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam thí điểm mô hình ALAC từ năm 2015 và đạt được những kết quả khả quan.

ALAC thực hiện nhiệm vụ cung cấp không thu phí dịch vụ pháp lý cho nạn nhân và nhân chứng của hành vi tham nhũng; người nghèo, người thuộc nhóm yếu thế và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Trung tâm cũng tham gia nghiên cứu chính sách và pháp luật, vận động chính sách và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật nhằm hoàn thiện và tăng cường khả năng thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hỗ trợ nạn nhân, nhân chứng của các hành vi tham nhũng.

ALAC đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân đến từ nhiều địa phương trên cả nước, một số vụ việc cho người nước ngoai cư trú tại Việt Nam cũng như người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài. Tại Việt Nam, ALAC có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Giấy phép hoạt động của Trung tâm do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp.


Mục tiêu chính của ALAC
  • Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân; đồng thời, hỗ trợ pháp lý nhằm củng cố niềm tin, nâng cao năng lực thực hiện quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của người dân trong những vụ việc liên quan đến tham nhũng;
  • Đề xuất, thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về những phát hiện, nguyên nhân và nguy cơ tham nhũng; đồng thời dựa trên những phân tích, tổng kết các vụ việc và thông tin thu thập được, đưa ra các khuyến nghị cụ thể về những thay đổi cần thiết trong chính sách, pháp luật và công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật.
Cơ sở lý luận của ALAC
  • Sự tham gia của người dân giúp công cuộc phòng chống tham nhũng phát huy hiệu quả tốt hơn do phòng, chống tham nhũng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà còn là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân.
  • Thông qua tiếp xúc, làm việc với những người dân trực tiếp tham gia vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, ALAC có thêm nguồn thông tin thực tế về hiện trạng tham nhũng mà không phải lúc nào các khảo sát cũng phản ánh đầy đủ.
  • Các ý kiến, phản ánh trải nghiệm của người dân trong phòng, chống tham nhũng giúp ALAC đảm bảo tính hiệu quả và thực tế của các chiến dịch vận động chính sách.
Khác biệt của ALAC
  • Tính chuyên môn hóa cao: ALAC tập trung hoạt động vào giúp đỡ các nhân chứng, nạn nhân của các hành vi tham nhũng bên cạnh các hoạt động tư vấn pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ.
  • Tính phổ cập tại nhiều quốc gia trên thế giới: Khác với các trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý khác có quy mô và được biết đến trên phạm vi tỉnh/ thành phố hay quốc gia, ALAC hiện diện và có được lòng tin của người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới thông qua sự bảo trợ của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI).
  • Cơ chế giải quyết khiếu nại đặc thù: ALAC không thực hiện chức năng điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thay vào đó, ALAC hỗ trợ người dân trong quá trình chuẩn bị , soạn thảo hồ sơ và xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết vụ việc; đồng thời cung cấp trợ giúp pháp lý phù hợp trong quá trình theo đuổi vụ việc khiếu nại.
SỐ VỤ VIỆC ALAC GIẢI QUYẾT
(tính đến ngày 31/12/2016)
60

TRONG ĐÓ
Vụ việc liên quan đến lĩnh vựcĐất đai: 49/60 vụ, tương đương 81,6%
Vụ việc liên quan đến lĩnh vực Hình sự: 10/60 vụ, tương đương 16,67%
Vụ việc liên quan đến lĩnh vực Thừa kế: 5/60 vụ, tương đương 8,3%
Vụ việc liên quan đến lĩnh vực Dân sự: 6/60 vụ, tương đương 10%
Vụ việc liên quan đến lĩnh vực Lao động: 5/60 vụ, tương đương 8,3%
Vụ việc liên quan đến lĩnh vực Đầu tư – Kinh doanh: 01/60 vụ, tương đương 1,67%
Vụ việc liên quan đến lĩnh vực Xử lý vi phạm hành chính: 2/60 vụ, tương đương 3,3%
Vụ việc liên quan đến hành vi hành chính của cán bộ, công chức: 11/60 vụ, tương đương 11,67%