TỈNH SƠN LA

TỈNH SƠN LA

TỈNH SƠN LA

I.TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA

Số quyết định thành lập: 1823/1998/QĐ-UB

Ngày thành lập: 01/10/1998

Địa chỉ: Ngõ 7a, tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.3856 204 – 0212.3851 051

Fax: 0212.3851 051

Email: sonlatgpl@gmail.com

Chức năng: Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý.

Đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, dân tộc thiểu số, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người có khó khăn về tài chính,… (Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý 2017).

Lĩnh vực: các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Hình thức: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng.

II.TRUNG TÂM TVPL – HỘI LUẬT GIA TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Ngõ 7a, Tổ 8 phường Chiềng Lê, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.758.199

Email: manhduc.tp@gmail.com

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; thực hiện trợ giúp pháp lý.

III.VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NIỀM TIN CÔNG LÝ

Địa chỉ: Xóm 1,Tiểu khu 2, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0223645668

Đại diện pháp luật: Trần Bích Liên

Mã số thuế: 5500538934

Giấy phép số: 24-01-0009/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 01/06/2016

Ngày hoạt động: 10/06/2016

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ THUẬN

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0223752822

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thuận

Mã số thuế: 5500474511

Giấy phép số: 2401004/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 10/07/2008

Ngày hoạt động: 01/01/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

  1. VĂN PHÒNG LUẠT SƯ THĂNG LONG HÀ NỘI

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 083847222

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thuận

Mã số thuế: 5500416502

Giấy phép số: 24 01 0005/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 06/07/2010

Ngày hoạt động: 06/07/2010

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.