TỈNH PHÚ YÊN

TỈNH PHÚ YÊN

TỈNH PHÚ YÊN

I.TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ YÊN

Số quyết định thành lập: 340/QĐ-UB

Ngày thành lập: 10/02/1999

Địa chỉ: 04A Nguyễn Thị Minh Khai – phường 7 – thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057.3841451, 057.3843186

Email: trungtamtgplphuyen@gmail.com

Chức năng: Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý.

Đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, dân tộc thiểu số, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người có khó khăn về tài chính,… (Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý 2017).

Lĩnh vực: các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Hình thức: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng.

 • Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1

Ngày thành lập: 11/3/2011

Địa chỉ: Thị trấn Chí Thanh – huyện Tuy An – tỉnh Phú Yên

 • Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2

Ngày thành lập: 11/3/2011

Địa chỉ: Thị trấn Cũng Sơn – huyện Sơn Hòa – tỉnh Phú Yên

II. TRUNG TÂM TVPL – HỘI LUẬT GIA TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 07 Đường Độc Lập, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

Điện thoại: 02573.843.303

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; thực hiện trợ giúp pháp lý.

III.VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGỌC CƯ

Địa chỉ: 82 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0935394345

Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Cư

Mã số thuế: 4401025601

Giấy phép số: 30 01 0020/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 18/07/2016

Ngày hoạt động: 18/07/2016

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHÔI VIỆT

Địa chỉ: 21A/275 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0573828399

Đại diện pháp luật: Đoàn Cửu Việt

Mã số thuế: 4401024220

Ngày hoạt động: 19/03/2016

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÝ AN DÂN

Địa chỉ: 16A/2 Lê Thành Phương, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0573827750

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hưng

Mã số thuế: 4400980424

Ngày hoạt động: 07/08/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT KHANG

Địa chỉ: 47 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Ngô Thiên Phương

Mã số thuế: 4400972222

Giấy phép số: 36010016/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 06/03/2013

Ngày hoạt động: 01/04/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN

Địa chỉ: Khu phố Phước Thịnh, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ An Đôn

Mã số thuế: 4400970585

Giấy phép số: 36010012/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 25/05/2012

Ngày hoạt động: 01/01/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚC LUẬT

Địa chỉ: 176 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0914046727

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Quê

Mã số thuế: 4400820621

Ngày hoạt động: 01/01/2011

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DÂN Ý

Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 3893093

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Duật

Mã số thuế: 4400592968

Ngày hoạt động: 01/04/2009

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN KHẢ THÀNH

Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khả Thành

Mã số thuế: 4400585826

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUY HOÀNG

Địa chỉ: 1/1A Trần Cao Vân, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 3819677

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm Hoàng

Mã số thuế: 4400533708

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.