TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH PHÚ THỌ

I. TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ

Số quyết định thành lập: Số 1117/1998/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngày thành lập: 29/5/1998

Địa chỉ: Số nhà 1452, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3841.130 hoặc 0210.6258.256

Fax: 0210.6258.256

Email: trogiupphaplyphutho@gmail.com

Chức năng: Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý.

Đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, dân tộc thiểu số, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người có khó khăn về tài chính,… (Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý 2017).

Lĩnh vực: các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Hình thức: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng.

 

  • Chi nhánh TGPL số 01

Ngày thành lập: 27/3/2009

Địa chỉ: UBND huyện Thanh Ba

Điện thoại: 0210.3663.670

  • Chi nhánh TGPL số 02

Ngày thành lập: 27/3/2009

Địa chỉ: UBND huyện Cẩm Khê

Điện thoại: 0210.3632.260

  • Chi nhánh TGPL số 03

Ngày thành lập: 27/3/2009

Địa chỉ: UBND huyện Thanh Sơn

Điện thoại: 0210.3613.737

  • Chi nhánh TGPL số 04

Ngày thành lập: 02/12/2010

Địa chỉ: UBND huyện Tân Sơn

Điện thoại: 0210.3651.228

  • Chi nhánh TGPL số 05

Ngày thành lập: 02/12/2010

Địa chỉ: UBND huyện Yên Lập

Điện thoại: 0210.3632.260

II. TRUNG TÂM TVPL – HỘI LUẬT GIA TỈNH PHÚ THỌ

Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, P, Tân Dân, Tp.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

02103.858.312

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; thực hiện trợ giúp pháp lý.

III.VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG MINH

Địa chỉ: Khu Chùa 12, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0912111832

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thế

Mã số thuế: 2600930441

Giấy phép số: 1801009/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 10/02/2014

Ngày hoạt động: 01/01/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TÂN

Địa chỉ: Số 1061, đường Hùng Vương, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103847954

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tân

Mã số thuế: 2600879192

Giấy phép số: 18010008/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 29/03/2013

Ngày hoạt động: 01/06/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚ THỌ VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Tổ 6C Khu 1A, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103844523/ 02103844523

Đại diện pháp luật: Tạ Hồng Chúc

Mã số thuế: 2600863202

Giấy phép số: 18010007 /TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 03/08/2012

Ngày hoạt động: 26/09/2012

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: SN 15, tổ 2 phố Tân Xuân, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103842015

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hậu

Mã số thuế: 2600791942

Giấy phép số: 18010005/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 28/10/2011

Ngày hoạt động: 01/12/2011

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

  1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIỆN CHÍ

Địa chỉ: Khu 3, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103954748

Đại diện pháp luật: Đỗ Thiện Chí

Mã số thuế: 2600733612

Giấy phép số: 02/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 24/03/2011

Ngày hoạt động: 24/03/2011

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.