TỈNH NGHỆ AN

TỈNH NGHỆ AN

TỈNH NGHỆ AN

I.TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN

Số quyết định thành lập: 4761/QĐ-UBND

Ngày thành lập: 20/11/1997

Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383835341, 02383589532

Email: trogiupphaplynghean@gmail.com

Chức năng: Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý.

Đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, dân tộc thiểu số, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người có khó khăn về tài chính,… (Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý 2017).

Lĩnh vực: các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Hình thức: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng.

 • Chi nhánh số 1

Ngày thành lập: 19/10/2007

Địa chỉ: Khối 3 Thị trấn Diễn Châu

Số điện thoại: 038.3623845

 • Chi nhánh số 2

Ngày thành lập: 19/10/2007

Địa chỉ: Đường số 15,ngõ 4, nhà số 10, khối Kim Tân, p.Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa

Số điện thoại: 038.3881787

 • Chi nhánh số 3

Ngày thành lập: 19/10/2007

Địa chỉ: Tầng 3, UBND huyện Tương Dương, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.

Số điện thoại: 038.3741585

II. TRUNG TÂM TVPL – HỘI LUẬT GIA TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 22 Đường Trương Thi, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.843.538

Email: hoiluatgianghean@gmail.com

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; thực hiện trợ giúp pháp lý.

III.VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

1.VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1 NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 157 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0912341585

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hảo

Mã số thuế: 290185665

Giấy phép số: 27010050/TP/ĐKHĐ

Ngày cấp giấy phép: 30/12/2016

Ngày hoạt động: 01/01/2017

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRUNG VINH

Địa chỉ: Số 126, đường Kim Liên, xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phạm Kiên Toàn

Mã số thuế: 2901885577

Giấy phép số: 27010042/TP/ĐKHĐ

Ngày cấp giấy phép: 08/05/2015

Ngày hoạt động: 05/04/2017

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN LAN

Địa chỉ: Tổ 11 Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Lan

Mã số thuế: 2901855188

Giấy phép số: 27010045

Ngày cấp giấy phép: 30/05/2016

Ngày hoạt động: 30/05/2016

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383578587

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hằng

Mã số thuế: 2901837340

Giấy phép số: 27010031/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 11/07/2012

Ngày hoạt động: 05/03/2016

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ VINH

Địa chỉ: Số 43 Tân Phú, Km3 Đường Lênin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0983452536

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú

Mã số thuế: 2901789873

Giấy phép số: 27010039

Ngày cấp giấy phép: 16/07/2014

Ngày hoạt động: 01/07/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DUNG SỰ VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 68C đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phan Thị Sự

Mã số thuế: 2901788076

Giấy phép số: 27010037/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 28/06/2013

Ngày hoạt động: 01/07/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯƠNG THẢO

Địa chỉ: Số 235 đường Phùng Chí Kiên, Khối Trung Hòa, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo

Mã số thuế: 2901788090

Giấy phép số: 27010035/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 25/04/2013

Ngày hoạt động: 01/07/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH VINH

Địa chỉ: số 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383058757

Đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu

Mã số thuế: 2901780447

Giấy phép số: 27010017/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 09/05/2006

Ngày hoạt động: 01/01/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒNG MINH

Địa chỉ: 01, ngõ 50, Hoàng Trọng Trì, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Minh

Mã số thuế:

Giấy phép số: S 27020003/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 10/09/2002

Ngày hoạt động: 01/01/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG ĐỨC TUYÊN

Địa chỉ: tầng 2, số nhà 276, đường Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383598927

Đại diện pháp luật: Dương Đức Tuyên

Mã số thuế: 2901770960

Giấy phép số: 27010026/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 11/01/2011

Ngày hoạt động: 01/01/2015

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN MINH

Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Thái Học, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383585269

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Mã số thuế: 2901734458

Giấy phép số: 27010022/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 28/04/2009

Ngày hoạt động: 28/04/2009

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ TRẦN

Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Du, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Soa

Mã số thuế: 2901716730

Giấy phép số: S27010023/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 08/09/2009

Ngày hoạt động: 01/12/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRỌNG HẢI VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 65 đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383515838

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hải

Mã số thuế: 2901714282

Giấy phép số: S 27010033/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 15/01/2013

Ngày hoạt động: 15/01/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CAO TRÍ

Địa chỉ: Số 02, đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0913088243

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Trí

Mã số thuế: 2901708810

Giấy phép số: S 27010027/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 05/12/2013

Ngày hoạt động: 01/01/2014

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG LƯƠNG VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Phòng 701, Chung cư C2 Đội Cung, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383587272

Đại diện pháp luật: Mai Sỹ Lương

Mã số thuế: 2901690049

Giấy phép số: S27010025/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 24/03/2010

Ngày hoạt động: 16/01/2014

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ ANH

Địa chỉ: Số 146, đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0943184284

Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh

Mã số thuế: 2901633160

Giấy phép số: 27010036/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 14/06/2013

Ngày hoạt động: 01/07/2013

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỔI TRẺ

Địa chỉ: Số nhà LK 24, Đ.Lênin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0912385214

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Liêm

Mã số thuế: 2901412299

Giấy phép số: 27010015/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 01/08/2005

Ngày hoạt động: 01/08/2005

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VINH DIỆN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 256, đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383836633

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Diện

Mã số thuế: 2901328784

Giấy phép số: 27010018/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 24/05/2007

Ngày hoạt động: 20/12/2010

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN THANH

Địa chỉ: Nhà số 9, ngõ 15, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383596677

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thức Giáp

Mã số thuế: 2901225154

Giấy phép số: 27010012/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 18/12/2007

Ngày hoạt động: 22/02/2010

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.

 1. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH ĐIỆP

Địa chỉ: Tầng 1, chung cư 7, tầng Tân Phúc, KĐT mới Vinh Tân, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0903260308

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Điệp

Mã số thuế: 2901205461

Giấy phép số: 27010013/TP/KH

Ngày cấp giấy phép: 01/11/2004

Ngày hoạt động: 01/11/2004

Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý miễn phí.