Danh bạ pháp lý

Danh bạ pháp lý
Mẫu đăng ký thông tin của các đơn vị chưa đăng ký tham gia (đơn vị: Văn phòng luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật) TÊN ĐƠN VỊ: …. Địa chỉ: ….. Điện thoại: ….. Đại diện pháp luật: …. Lĩnh vực:..... Hình thức: ...... Mã số thuế: ….. Giấy phép số: ….. Ngày cấp giấy phép: …… Ngày hoạt động: ….. Dưới đây là danh sách các Trung tâm và chi nhánh TGPL; Trung tâm Tư vấn pháp luật và Văn phòng luật sư tại 63 tỉnh thành của Việt Nam: