Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /home/alac.vn/public_html/wp-content/themes/betheme/header.php on line 1
Danh bạ pháp lý – Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC)

Danh bạ pháp lý

Danh bạ pháp lý
Mẫu đăng ký thông tin của các đơn vị chưa đăng ký tham gia (đơn vị: Văn phòng luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật) TÊN ĐƠN VỊ: …. Địa chỉ: ….. Điện thoại: ….. Đại diện pháp luật: …. Lĩnh vực:..... Hình thức: ...... Mã số thuế: ….. Giấy phép số: ….. Ngày cấp giấy phép: …… Ngày hoạt động: ….. Dưới đây là danh sách các Trung tâm và chi nhánh TGPL; Trung tâm Tư vấn pháp luật và Văn phòng luật sư tại 63 tỉnh thành của Việt Nam:
survey