Công bố thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và vận động chính sách

Công bố thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và vận động chính sách

Sáng nay (ngày 8/4) tại Hà Nội, Hội bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn Pháp luật và vận động chính sách gọi tắt là ALAC.

Theo đó, ALAC thực hiện tư vấn pháp luật; được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu; được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, nhóm yếu thế, nạn nhân của tham nhũng và các đối tượng có liên quan trong lĩnh vực pháp luật trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ALAC có chức năng nghiên cứu, vận động chính sách và đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về phòng chống tham nhũng và hỗ trợ các nạn nhân của các hành vi tham nhũng.