Báo chí nói về ALAC

26 October, 2016

[ĐSPL] Hỗ trợ kiến thức pháp luật cho nạn nhân tham nhũng

rx online (ĐSPL) – Trung tâm tư vấn pháp luật và vận động chính sách (ALAC) phối hợp với Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo […]
26 October, 2016

Công bố thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và vận động chính sách

rx online Sáng nay (ngày 8/4) tại Hà Nội, Hội bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập […]
26 October, 2016

[NNVN] Ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách

rx online Sáng 8/4, tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (gọi tắt là ALAC), trực thuộc Hội Bảo […]
26 October, 2016

[HNM] Ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

rx online HNMO) – Ngày 8-4, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC), trực thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp cho […]
26 October, 2016

[Công Lý] Người nghèo, nhóm yếu thế sẽ được hỗ trợ tư pháp miễn phí

rx online (Công lý) – Sáng 8/ 4, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC), trực thuộc Hội Bảo trợ Tư […]
26 October, 2016

[Tiền Phong] Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

rx online TP – Ngày 8/4, Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật và […]
26 October, 2016

[TNOL] Ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật miễn phí cho nạn nhân tham nhũng

rx online ALAC ra đời, thực hiện thí điểm tư vấn pháp luật cho nhóm nạn nhân của tham nhũng nhằm hỗ trợ người dân có […]
26 October, 2016

[CAND] Lễ công bố thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và vận động chính sách

rx online Ngày 8/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trung […]
26 October, 2016

[DSPL] Ra mắt trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

rx online (Chinhphu.vn) – Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp […]