16 December, 2019

Thừa Thiên Huế: Công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 đã thực hiện mục tiêu “xóa đói, giảm nghèo” bền vững về mặt pháp lý cho người dân

Trong thời gian qua, hoạt động Trợ giúp pháp lý (TGPL) giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp […]
16 December, 2019

MÔ HÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TÂY NINH, HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN PHỤC VỤ NHÂN DÂN “THÂN THIỆN, TRÁCH NHIỆM, CHUYÊN NGHIỆP

Tây Ninh xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, công […]