December 2017

8 December, 2017

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở
8 December, 2017

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
8 December, 2017

BẠN VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BẠN VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
8 December, 2017

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

1
8 December, 2017

Quyền của nạn nhân bị mua bán người

Vui lòng tải tài liệu dưới đây: QUYEN CUA NAN NHAN bi mua ban nguoi
8 December, 2017

Sổ tay kỹ năng tư vấn pháp luật

so tay ky nang tu van phap luat
8 December, 2017

Sổ tay các vấn đề pháp lý dành cho người hoạt động xã hội

Vui lòng tải tài liệu tại đây: So tay van de phap ly_20170427.final
8 December, 2017

A MULTI-ACTOR DIALOGUE MODEL FOR PUBLIC LAND DISPUTE RESOLUTION IN VIETNAM (Tiếng Anh)

Vui lòng tải tài liệu dưới đây TAFCamnangENG
8 December, 2017

MÔ HÌNH ĐỐI THOẠI ĐA CHỦ THỂ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM (Tiếng Việt)

Vui lòng tải tài liệu dưới đây MÔ HÌNH ĐỐI THOẠI ĐA CHỦ THỂ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM