March 2017

20 March, 2017

Trung tâm ALAC tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn lưu động tại cơ sở

Từ ngày 20/12/2016 đến ngày 22/12/2016, Trung tâm ALAC đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người […]
20 March, 2017

Khảo sát: Dấu hiệu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thái Bình

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) đã tiến hành khảo […]
20 March, 2017

Xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm ALAC và Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình

Ngày 17/11/2016, đại diện của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế […]