“Hiệp lực chống tham nhũng vì
phát triển, hòa bình và an ninh”

(UNODC - Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên Hợp Quốc)
 

Sản phẩm của ALAC
ALAC xuất bản một số ấn phẩm liên quan tới phòng, chống tham nhũng
- Sổ tay phòng, chống tham nhũng (2016)
- Báo cáo khảo sát: Dấu hiệu tham nhũng trong quá trình giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vấn đề đất đai tại tỉnh Thái Bình (2016)
Xem thêm sản phẩm của ALAC

Thông tin liên hệ

Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

04 32668223

tt.alacvn@gmail.com